Jak wymienić układ rozrządu Ursus C-360?

Układ rozrządu jest jednym z najważniejszych elementów eksploatacyjnych w ciągniku rolniczym Ursus C-360. Jego prawidłowe ustawienie jest niemal gwarantem prawidłowej pracy silnika. Awaria układu rozrządu może doprowadzić do całkowitego zniszczenia silnika. Czy wiesz w jaki sposób go ustawić? Czy wiesz jak poprawnie zamontować koła rozrządu?

Za co odpowiada układ rozrządu Ursus C-360?

Jedną z podstawowych funkcji układu rozrządu jest sterowanie dostawami powietrza do poszczególnych cylindrów. Konkretnie chodzi o czas rozpoczęcia i zakończenia dostawy oraz o czas jej trwania, za pomocą otwierania i zamykania zaworów dolotowych. Kolejna funkcja to sterowanie procesem usuwania spalin z poszczególnych cylindrów za pomocą zaworów wydechowych.

Praca całego układu rozrządu musi być ściśle zsynchronizowana z pracą wału korbowego i dokładnym położeniem tłoków w poszczególnych cylindrach, w danym odcinku czasu. W ciągniku rolniczym Ursus C-360 zawory dolotowe i wydechowe są otwierane i zamykane poprzez działanie krzywek na wałku rozrządu. Krzywki działają na zawory za pomocą dźwigienek zaworowych i popychaczy.

Cała praca rozrządu Ursus C-360 musi być idealnie zsynchronizowana z ruchami tłoków. W trakcie montażu niezwykle ważne jest ustawienie i unieruchomienie wszystkich kół zębatych (wału korbowego, wałka rozrządu i pompy wtryskowej) zgodnie z oznaczeniami (cechami).

Co może się stać jeżeli źle ustawisz rozrząd?

Układ rozrządu Ursus C-360 będzie pracował w niewłaściwy sposób, co będzie powodować problemy z uruchamianiem jednostki napędowej, a także jej właściwą pracę - silnik może być wyraźnie słabszy! W skrajnym przypadku może dojść do zniszczenia silnika.

Układ rozrządu Ursus C-360

Rys. Schemat układu rozrządu - rozmieszczenie i znaki montażowe
1- koło napędzające pompę olejową, 2- dolne koło pośrednie, 3- oś koła pośredniego, 4- koło zębate rozrządu, 5- wał korbowy, 6- koło zębate rozrządu (na wałku rozrządu), 7- koło zębate rozrządu (na wałku rozrządu napędzającym pompę wtryskową), 8- oś koła pośredniego, 9- górne koło pośrednie, 10- nakrętka łożyskowa.

Układ rozrządu Ursus C-360 składa się z sześciu kół zębatych. W ich skład wchodzi m.in. koło zębate (nr 4 na schemacie) na wale korbowym (nr 5 na schemacie), dolne koło pośrednie (nr 2 na schemacie) oraz górne koło pośrednie, (nr 9 na schemacie).

W jaki sposób pracuje układ rozrządu Ursus C-360?

Z koła na wale korbowym przez dolne koło pośrednie napęd przenoszony jest na koło napędzające pompę olejową (nr 1 na schemacie). Dolne koło pośrednie osadzone jest na osi wciśniętej w pokrywę łożyska głównego. W górną część rozrządu napęd przenoszony jest poprzez górne koło rozrządu z koła na wale korbowym na koło (nr 6 na schemacie) osadzone na wałku rozrządu i koło (nr 7 na schemacie) osadzone na wałku napędzającym pompę wtryskową.

Koła zębate na wałku rozrządu i wałku napędzającym pompę wtryskową są takie same. Przy montażu można je zamieniać.

W jaki sposób zabezpieczone koła rozrządu Ursus C-360?

Koła rozrządu osadzone na wałku rozrządu i wałku napędzającym pompę wtryskową zabezpieczone są nakrętkami M18. Górne koło pośrednie rozrządu zabezpieczone jest nakrętką łożyskową, która odkręcana jest kluczem specjalnym. Dolne koło pośrednie zabezpieczone jest pierścieniem osadczym sprężynującym 17z.

Poszczególne elementy układu rozrządu rozrysowane są w tabeli katalogowej Układ rozrządu Ursus C-360.

Jak zdemontować koła rozrządu Ursus C-360?

  1. Zdjąć pokrywę przednią rozrządu.
  2. Koła rozrządu wymontowywać używając ściągacza.

Kolejność zdejmowania kół jest dowolna.

Jak zamontować koła rozrządu Ursus C-360?

Podczas montażu koła zębate rozrządu należy ustawić zgodnie z widniejącym na nich oznakowaniem.

Kolejność czynności montażu jest następująca:

  1. Wał korbowy należy ustawić tak żeby wycięcie na wpust znajdowało się u góry i zamontować koło zębate rozrządu (nr 5 na schemacie).
  2. Zamontować koła zębate rozrządu osadzone na wałku rozrządu i na wałku napędzającym pompę wtryskową (nr 6 i 7 na schemacie).
  3. Założyć koło pośrednie górne (nr 9 na schemacie) na oś, w ten sposób żeby zęby oznaczone punktami znalazły się w położeniu jaki przedstawiony jest na powyższym rysunku.
  4. Zamontować pozostałe koła zębate.
  5. Dokręcić i zabezpieczyć nakrętki.

Wszystkie powyższe czynności należy wykonywać z najwyższą uwagą, żeby nie doprowadzić do uszkodzenia silnika.

Opracowano na podstawie Kołowe ciągniki rolnicze Ursus C-360 i C-360 3P Instrukcja Napraw